EBR Tillfälliga stag och förankringar - K 10.2:83

Publicerad:

EBR Tillfälliga stag och förankringar - K 10.2. Anvisningarna innefattar två typer av tillfällig stagning, skyddsstagning och arbetsstagning. Komplement till K10.

Tillfällig stagning av stolpar kan behöva tillgripas såväl vid nybyggnation som vid underhållsarbete på kraftledningar. I denna publikation beskrivs lämpliga stag- och förankringsutföranden för tillfällig stagning av kraftledningsstolpar i ledningar med maximalt 234 mm² ledararea.

Format: Häfte, 1983
Sidor: 12

EBR-nummer: K10.2:83

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.