Betong i vattenkraftanläggningar

Publicerad:

Betong i vattenkraftanläggningar. VAST-rapport, april 1991.

Denna skrift vänder sig i första hand till byggare i Sverige med intresse för betongbyggnadsfrågor, speciellt frågor gällande reparationsåtgärder i dammar och vattenbyggnadskonstruktioner.

Format: PDF-fil, 1991
Sidor: 113