Dammsäkerhetsutvärdering - DSU

Energiföretagens nya 2-dagarsutbildning om dammsäkerhetsutvärdering utgår från RIDAS tillämpningsvägledning 4 med samma namn.

arbete med dammlunckor
Foto: Erling Sjödin / Mostphotos

DSU är en fortlöpande och iterativ aktivitet som identifierar och bedömer de risker som kan beröra en dammanläggning och syftar till att besvara om dammsäkerheten är tillfredställande eller ej.

DSU ligger till grund för beslut om lämpliga dammsäkerhetsåtgärder vid anläggningen och i organisationen som handhar denna. DSU ligger också till grund för den helhetsbedömning som inges till länsstyrelsen vart 10:e år.

Kontakt

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se