Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar

Publicerad:

Rapport Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Reviderad 2015.

Dokumentet är en reviderad utgåva av de riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar som utgavs 1990 och efter omarbetning 2007. I denna andra omarbetning har bland annat riktlinjernas tillämpning i ett föränderligt klimat tydliggjorts liksom vikten av att dimensioneringsberäkningar för dammanläggningar i ett vattendrag hanteras samlat i en gemensam modell. Riktlilnjerna vänder sig i första hand till dammägare och konsulter som utför dimensioneringsberäkningar. De utgör inte rättsligt bindande normer eller föreskrifter.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.