Dammsäkerhet för ledare

Dammsäkerhet för ledare är utbildningen för dig som ansvarar för dammsäkerheten!

För att klara ditt viktiga arbete krävs att du har koll på ansvar, roller och regelverk.

Det går vi igenom under den här utbildningsdagen. Som stöd i ditt arbete finns RIDAS, branschens riktlinjer för säkert dammarbete, och under kursen får du en genomgång av de övergripande avsnitten i riktlinjerna. Experter från branschen och myndigheter vägleder dig under dagen och ger både faktakunskap och inblick i aktuella utvecklingsfrågor.

Om du har några frågor du vill att vi tar upp så går det bra att mejla dessa i förväg. Frågorna kommer att tas upp under sista programpunkten. Skicka e-post till Susan Öhrbom, Energiföretagen Sverige.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se