Dammsäkerhet för ledare

Dammsäkerhet för ledare är utbildningen för dig som ansvarar för dammsäkerheten. För att klara ditt viktiga arbete krävs att du har koll på ansvar, roller och regelverk. Det går vi igenom under den här utbildningsdagen.

regelverk och riktlinjer som gäller vid dammsäkerhetsarbete

Kommande tillfälle 8 nov på plats i Stockholm. Mer information kommer här på sidan inom kort. 

Som stöd i ditt arbete finns RIDAS, branschens riktlinjer för säkert dammarbete, och under dagen får du en genomgång av de övergripande avsnitten i riktlinjerna. Den senaste utgåvan – RIDAS 2019 – slutför den genomgripande revidering som påbörjades genom RIDAS 2016.

Experter från branschen och myndigheter vägleder dig under dagen och ger både faktakunskap och inblick i aktuella utvecklingsfrågor.

Efter genomförd utbildning får du ett digitalt intyg att du deltagit.

Om du har några frågor du vill att vi tar upp så går det bra att mejla dessa i förväg. Frågorna kommer att tas upp under sista programpunkten. Skicka e-post till Susan Öhrbom, Energiföretagen Sverige.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se