Askhandboken webbversion

Publicerad:

Askhandboken webbversion. Siffror från 2010 visar att ca 1,5 miljoner ton energiaskor produceras varje år i Sverige. Askorna kan, enligt forskning, ersätta stora mängder naturmaterial vid byggen av vägar, ytor och stabilisering av hamnar. Rätt använd är energiaskan alltså en miljövänlig resurs med en given plats i det hållbara samhället.

All användning av askor ska baseras på underbyggd fakta. Det finns en lång rad forskningsrapporter inom detta område från de senaste 30 åren. De tekniska förutsättningarna och de miljömässiga möjligheterna och begränsningarna har analyserats. Det finns bra tekniska underlag och miljödata som motiverar fortsatt användning av askor utanför deponier och egna industriområden.

Forskning visar att askorna fungerar utmärkt i olika anläggningsprojekt, både tekniskt och miljömässigt. Det finns idag flera lyckade anläggnings- och byggprojekt med askor. Syftet med handboken "Askor en resurs rätt använd" är att underlätta prövningsprocessen i miljöbalksärenden när man bygger med askor.