Askhandboken

Publicerad:

Askhandboken. Den ökade återanvändningen av restprodukter från energibranschen har lett till ett ökat behov av aktuell information och fakta inom området.

Askhandboken är en sammanställning över olika askors sammansättning, egenskaper och användningsområden. Beställare för projektet är Fjärrvärmeföreningen och uppdraget har utförts av ÅF-Energikonsult Stockholm AB och Alrutz' Advokatbyrå AB.