Internationell utblick om användning av askor

Publicerad:

Internationell utblick om användning av askor. Kunskapen och erfarenheten om användningen av askor är omfattande men en regelmässig och storskalig användning saknas från deponier utanför Sverige.

I rapporten skriver Jenny Sahlin på Profu om sin undersökning av askanvändningen  i Europa. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Svenska Energiaskor.