Kartläggning av sluttäckning av deponier

Publicerad:

Kartläggning av sluttäckning av deponier. De strängare reglerna kring deponering som infördes i och med deponeringsförordningen (2001:512) 2001 har gjort att det för närvarande pågår sluttäckning av många av Sveriges deponier. Behovet av sluttäckningsmaterial är därmed stort.

I rapporten har David Hansson, miljöutredare på konsultföretaget Tyréns, kartlagt sluttäckningsläget vid Sveriges deponier.