Producerad och använd mängd aska i Sverige 2006

Publicerad:

Producerad och använd mängd aska i Sverige 2006. Enligt det uppsatta målet för Värmeforsks forskningsprogram ”Miljöriktig användning av askor” ska 90 % av askorna i slutet av 2008 funnit en miljöriktig användning. Hur mycket av Sveriges producerade askor användes och till vilket ändamål?

I rapporten framgår hur mycket aska som producerades i samband med förbränning av fasta bränslen under 2006 i Sverige samt hur mycket av denna aska som användes och hur den användes.