F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation

Publicerad:

F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation. Regler för utförande och drift av fjärrvärmeinstallationer i byggnader och anläggningar.

Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är en gemensam bestämmelse för svenska fjärrvärmebranschen. Här beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrvärmesystem och vilka krav som gäller för fjärrvärmecentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll.

Som ett komplement till denna handling så finns rapporten FJV 001 Kopplingsprinciper framtagen.

År/datum: 2021

Köp i tryckt format eller pdf-fil via knapparna till höger.