Fjärrvärmecentraler och Energimätare - digital konferens

Fjärrvärmecentraler och Energimätare, konferensen för dig som arbetar med fjärrvärmecentral- eller mätarfrågor. Årets konferens genomförs digitalt. Det blir ett spännande innehåll med bland annat ämnen som F:101 och F:103.

konferensen för dig som arbetar med fjärrvärmecentral- eller mätarfrågor
Foto: Wojciech Kozielczyk / Mostphotos

OBS! Genomförs digitalt den 21 oktober 2020.
Vissa moment som gruppövningar kommer genomföras i Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom.

Vår årliga konferens, Fjärrvärmecentraler och Energimätare, kommer i år att genomföras i ett nytt, spännande, digitalt format den 21 oktober.

Det blir en intressant och fullspäckad dag med en blandning av myndigheternas arbete, energieffektivisering, projekt, erfarenheter från verkligheten. Samt även andra aktuella ämnen såsom F:101 och F:103.

Genom frågestunder kommer vi även att kunna mötas i mindre grupper för diskussioner.

Ur årets program:

Hur Stockholm Exergi använder styrutrustning för att erbjuda nya digitala energitjänster och bidra till ett starkare energisystem i Stockholm
Stockholm Exergi använder nyutvecklad styrutrustning för att stärka och utveckla våra kunderbjudanden, samtidigt som vi hjälper Stockholm att möta framtida utmaningar. Genom Intelligy ger vi våra kunder ökad inblick i sin energiförbrukning och automatisk kontroll över att värmesystemet fungerar som det ska. Effektstyrning gör att vi kan öka vår leveranssäkerhet, optimera vårat system och göra hela energisystemet mer robust inför framtida utmaningar.
Joakim Stålnacke, Stockholm Exergi, Systemoptimering
Isac Gustafsson, Stockholm Exergi, Affärsutveckling

Lågtempererad fjärrvärme i Lund
Utmaningar, möjligheter och erfarenheter från LTDH-projektet på Brunnshög
Markus Falkvall, Kraftringen

Forskningsprogrammet FutureHeat
Pågående projekt kopplade till fjärrvärmecentraler och energimätare samt resultat från avslutade projekt. Hur kan forskningsresultaten i större grad nyttjas och implementeras i industrin?
Julia Kuylenstierna, Energiforsk

Hur skapar man ett större affärsvärde och nöjdare kunder med mer mätning och analys av leveranskvalitet inom Fjärrvärme- och kyla?
Möjligheter och utmaningar i metodval, teknikval och omfattning,
Henrik Törnsjö, Göteborg Energi

Presentation kring förslaget om ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader (BED) samt arbetet kring inspektioner
Mikael Näslund, Boverket

F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation
Regler för utförande och drift av fjärrvärmeinstallationer i byggnader och anläggningar

F:103 Certifiering av fjärrvärmecentraler
Hur man certifierar en fjärrvärmecentral och vad som ställs för krav vid provningsförfarandet.
Katja Lindblom, Tila Konsult och Leif Lagergren Nordengren, Energiföretagen Sverige

Varmt välkomna!

#fjärrvärmecentraler20

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se