FJV 001 Kopplingsprinciper

Publicerad:

FJV 001 Kopplingsprinciper. Vägledning för anläggningsägare, tillverkare och tekniska konsulter hur en fjärrvärmecentral kan kopplas beroende på en byggnads behov av uppvärmning.

Dessutom visas hur exempelvis värmepumpar och solvärmeanläggningar kan kopplas ihop med en fjärrvärmecentral. De tekniska kraven för en fjärrvärmecentral, avseende dimensionering och funktion finns i den tekniska bestämmelsen F:101 Fjärrvärmecentralen. Kopplingsprinciper ska ses som ett komplement till F:101 Fjärrvärmecentralen.

Format: PDF
Sidor: 39