Kolmonoxidexponering vid svetsning

Publicerad:

Kolmonoxidexponering vid svetsning. Under 2010 gick Arbetsmiljöverket ut och varnade för risker i samband med svetsning av fjärrvärmerör. Upprinnelsen var en tragisk olycka med dödlig utgång, men man hittade också samband med två tidigare olyckor. Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) tog initiativ till att utreda orsakerna vidare.

Gemensamt för olyckorna var att fjärrvärmerören sammanfogats med gassvetsning, att avluftningen skedde i trånga utrymmen inomhus och att de skadade utsattes för skållning av fjärrvärmevattnet. Dessutom visade utredning av olyckorna att risken för kolmonoxidförgiftning inte hade tagits med vid riskbedömningen.

Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) tog initiativ till att utreda orsakerna till uppkomsten av kolmonoxid närmare. IVL Svenska Miljöinstitutet fick i uppdrag att genomföra mätningar av hur kolmonoxid utvecklas vid svetsning av fjärrvärmerör, och hur svetsaren med omgivning kan exponeras för gasen.

Denna rapport innehåller resultaten av mätningarna men också fakta om gassvetsning och kolmonoxid. Med den vill vi ge en bild av hur kolmonoxid utvecklas vid gassvetsning och bidra med råd om hur man med ganska enkla medel kan förebygga och undanröja riskerna.

Vid riskbedömning i samband med gassvetsning bör arbetsgivaren vara uppmärksam på risken för kolmonoxidförgiftning och alltid utgå från att den finns.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-00-2
År/datum: 2011

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.