Säkerhet i fjärrvärmeanläggningar

Publicerad:

Säkerhet i fjärrvärmeanläggningar syftar till att ge anvisningar och råd för arbetsmiljöarbetet inom fjärrvärmeområdet. Tonvikten i rapporten ligger på frågor kring riskbedömning och riskanalysbaserad besiktning samt på det löpande arbetsmiljöarbetet.

Rapporten har utformats särskilt för att ge stöd inför det nya kravet på riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2002:1 Användning av trycksatta
anordningar. För nya anläggningar ska sådana riskbedömningar finnas sedan den 30 maj 2002. För anläggningar som tagits i bruk före detta datum ska en riskbedömning vara utförd senast den 1 januari 2004.

Frågor kring tillverkning och installation samt ändringar i befintliga anläggningar berörs endast mycket översiktligt. För befintliga anläggningar gäller i många fall gamla regler som inte gäller för nya anläggningar. Detta berörs heller inte i rapporten.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.