Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen

Publicerat av: Erik Thornström ·

Denna sida har vi tills vidare sparat för att kunna följa historiken och som beredskap om det fortfarande skulle komma frågor från kunder. Här återfinns stöd för kundkommunikation och vanliga frågor och svar från Skatteverket.

1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebar att elnätsföretagen fick en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Här har vi samlat information om vad Energiföretagen har gjort för aktiviteter för att stötta medlemsföretagen i det förbererandet arbetet kring detta.

  1. Energiföretagen Sverige har dialog med Skatteverket om hur vi kan underlätta för elnätsföretagen inför förändringen. Vi har bland annat arrangerat tre informationsdagar tillsammans med Skatteverket; 29 september i Göteborg, 3 oktober i Stockholm och 19 oktober i Malmö.
  2. Föreningen har tillsammans med en tillfällig arbetsgrupp tagit fram material som stöd för kundkommunikation. Under rubriken Stöd för kundkommunikation hittar du det material som tagits fram.
  3. Föreningens medlemmar har tagit fram en omfattande FAQ, där Skatteverket besvarar de vanligaste frågorna som uppkommit i samband med flytten av skattskyldigheten.

Bakgrund

Riksdagen beslutade i slutet av 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se