Information från Skatteverket

Publicerat av: Erik Thornström ·

Vid informationsträffarna angående överflytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag framkom önskemål om att ta fram en översikt över vad som ska rapporteras när under 2018.

Energiföretagen har under hösten hållit tre informationsträffar med Skatteverket rörande överflytten av skattskyldigheten från elhandelsföretagen till nätägarna. Vid våra informationsträffar har det framgått att det har varit otydligt när skattskyldighet respektive redovisningsskyldigheten inträder, och därmed hur flödena kommer att se ut och hur de interna systemen behöver byggas. Ett flödesschema efterfrågades, se bild 1 och 2.

Riksdagen beslutade den 22 november 2017 att godkänna förslagen om nya regler om redovisningsskyldighetens inträde, i budgetpropositionen för 2018 - vilka träder i kraft den 1 januari 2018 (se avsnitt 6.23 under skatteförslag, vol. 1). Nya utvidgade regler gäller också för frivillig skattskyldighet för energiskatt på el, samtidigt som reglerna om försäkranssystemet för energiskattebefrielse för el upphör från och med den 1 januari 2018.

För den som behöver mer handfast information om omläggningen, kan dels fördjupa sig lagtexterna i proposition 2016/17:1 eller SFS 2016:1073, eller vända sig Skatteverkets hemsida och det finns också möjlighet att varje dag nå en handläggare, se bild 3. 

Skatteverket har ytterligare information om de nya reglerna på sin hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se