Termisk energimätning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

För energiföretagen och dess kunder är en korrekt energimätning viktig. Energimätningen påverkar direkt företagets resultat och är också ett kontrollinstrument för att följa upp funktionen (producerad mot försåld energi) i fjärrvärmesystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se