Auktorisation och certifiering av montörer av termiska mätare

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Auktorisation och certifiering innebär kvalitetssäkring av hantering och installation av mätare hos fjärrvärmekunden.

Energimätningen kräver som så många andra områden väl utbildad personal. Energiföretagen Sverige har tagit fram en utbildning som certifierar mätarmontörer så att man upprätthåller kraven för termiska energimätare och minskar antalet fel vid montage och handhavande.

Det har visat sig att det har funnits brister i installationer av mätare och för att minska detta har branschen tagit fram ett koncept för att validera kompetensen hos entreprenörer men också energibolagets egen personal. En rekommendation är att bygga upp kompetensen genom att delta i utbildningar såsom certifierad mätarmontör och vid informationstillfällen som arrangeras i ämnet.

Auktorisation och certifiering innebär kvalitetssäkring av hantering och installation av mätare hos fjärrvärmekunden.

Certifierad mätarmontör

Energiföretagen Sverige rekommenderar att medlemsföretagen ställer krav på att certifierade mätarmontörer ska hantera termiska energimätare, senast från 1 juni 2017. Rådet för värme- och kyldistribution har beslutat att rekommendera ett skall-krav eftersom fördelarna med certifierade montörer är mycket stora, både för kunder och fjärrvärmeföretag.

Mätarmontagearbete ska utföras av auktoriserade företag och av deras certifierade montörer. Det är det auktoriserade företaget som ansvarar inför uppdragsgivaren att ställda krav är uppfyllda. För att erhålla personligt certifikat ska montören kunna visa på teoretiska kunskaper om mätare och fjärrvärmesystemet samt ha god praktisk kunskap i fält.

Företag och mätarmontörer som arbetar med mätarmontage ansöker skriftligen om auktorisation respektive certifiering hos Energiföretagen Sveriges Auktorisationsnämnd som utfärdar auktorisation respektive certifikat. Regler och ansökningshandlingar finns för nedladdning. Det finns också en förteckning över auktoriserade företag och certifierade montörer.

Särskild auktorisationsnämnd

Auktorisation och certifikat kan återkallas om gällande lagar, normer och föreskrifter inte följs. Auktorisation och certifiering utfärdas av Energiföretagen Sveriges Auktorisationsnämnd.

En årlig avgift tas ut för upprätthållande av auktorisationen och en årlig rapport sänds in till Auktorisationsnämnden senast 31 oktober varje år. Rapporten ska innehålla en förteckning över certifierade montörer. Mall för rapporten finns även den för nedladdning.

Auktorisationsnämnden har till uppgift att, efter prövning enligt dess stadgar och regler, utfärda auktorisation och certifikat till företag respektive montörer och ska tillse att stadgarna inte inskränker konkurrensen. Auktorisationsnämnden utser kontrollanter med uppgift att pröva så att företag och montörer vidmakthåller upprättade kvalitetskrav.

Energiföretgen Sverige samarbetar med utbildningsföretag som tillhandahåller kurser i de delar som krävs för certifieringskraven.

Auktorisationsnämnden mätare

Leif Nordengren Lagergren – Energiföretagen Sverige 
Marie Skogström – ONE Nordic Mätteknik
Tord Kjellin – B Meters
Katja Lindblom – Sigholm
William Eugensson – Göteborg Energi

Frågor till Auktorisationsnämnden skickas till Leif Nordengren: leif.nordengren@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se