Beräkningsprogrammet EcoDim

Publicerat av: Leif Nordengren ·

EcoDim är ett beräkningsprogram för ekonomisk och ekologisk dimensionering, ett verktyg för val av det mest ekonomiska alternativet för byggnation av fjärrvärmedistributionssystem. Detta med beaktande av byggkostnader enligt Kulvertkostnadskatalogen och värmeförluster över tiden.

Programmet beaktar också fjärrvärmepris och räntor. I programmet finns också en manual.

Klicka här för att ladda ned beräkningsprogrammet EcoDim

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se