Läggningsanvisningar

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Fjärrvärme- och fjärrkyleledningar som förläggs i mark har olika egenskaper beroende på vilket system det är. Här beskrivs läggningstekniken kortfattat.

Fjärrvärme

Fjärrvärmerör som tillverkas nu är förtillverkade och svetsas samman. Efter att mantelskarvsarbetet är utfört brukar ledningarna förvärmas innan schaktet återfylls. Ledningarna expanderar när de blir varma, och eftersom de inte kan röra sig märkbart i marken tas expansionen upp som krafter och spänningar av dem omkringliggande marken.

I tidigare fjärrvärmesystem, såsom exempelvis betongkulvertsystem, togs expansionen upp av en kompensator, en bälg, som kunde tryckas ihop eller dras isär beroende på temperaturen på fjärrvärmen.

Läggningstekniken är beskriven i den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar. Den tekniska bestämmelsen är branschstandard gällande förläggning av fjärrvärmeledningar.

Fjärrkyla

Förläggning av fjärrkyleledningar sker på liknande sätt som för fjärrvärme. En stor skillnad är dock att värmeexpansionen för fjärrkyleledningar är mycket mindre.

Till sidan om standarder för fjärrvärmerör och komponenter

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se