Arbetet med nyanlända fortsätter

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

För två veckor sedan blev det klart att Energiföretagen Sverige får nya befrämjandemedel från Arbetsförmedlingen för att fortsätta sitt arbete med att stötta medlemsföretagen i sitt arbete med nyanlända. Samtidigt som föreningen nu söker en ny projektledare för detta, lanserar vi valideringsdokumentation för några av branschens mest eftersökta yrkesgrupper, på svenska, engelska och arabiska.

- Behovet av att kunna säkerställa att nyanlända har rätt kunskaper med sig och samtidigt identifiera eventuella utbildningsbehov är påtagligt. Att gå igenom, uppdatera och översätta den valideringsdokumentation som man tog fram för snart tio år sedan var en konkret åtgärd som våra medlemmar kan ta i bruk direkt, säger Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen.

Valideringsdokumentet innehåller beskrivningar av fyra roller; nätplanerare/projektör, beredare/projektledare, distributionselektriker och driftoperatör/drifttekniker.

För att göra en så bra validering som möjligt är det viktigt att personen som ska valideras först ges möjlighet att noggrant läsa igenom de delar av dokumentet som rör aktuell roll till exempel nätplanerare innan frågeställningarna fylls i. Därefter bör svaren gås igenom gemensamt av den som utför valideringen och den som valideras

Det är även viktigt att det för rollerna även görs en praktisk utvärdering av förmågan att tillämpa kunskaperna. Detta tillsammans med en erfaren medarbetare från branschen som har kunskap om aktuell roll. Den roll som tar mest tid i anspråk är distributionselektriker och uppskattningningen är att det tar 2-4 timmar.

- Vår förhoppning är att våra medlemmar tar till sig och börjar använda den här dokumentationen, som ett verktyg och ett stöd i rekrytering av nya medarbetare som kanske har utbildningar eller yrkeserfarenhet som vi har för liten vana av att rekrytera idag. Det ligger så klart i allas intresse att vi genomföra säkra rekryteringar.

Översättarna hade god hjälp av den Parlör för energiexperter som Kraftringen tog fram under hösten - ytterligare ett tecken på god skörd av samverkan inom branschen.

Den projektledare som nu eftersöks kommer att ha valideringsdokumentationen som ett av sina verktyg när arbetet med att stötta medlemsföretagen mer praktiskt påbörjas.

Framtidens energi - din framtid?

Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi. Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Här finns utrymme och möjligheter för många olika kompetenser och erfarenheter. Möt medarbetarna på Upplands energi som berättar om möjligheterna i energibranschen.

Valideringsdokumentationen finns tillgänglig för Energiföretagen Sveriges medlemmar, via Ulrica Nordemar, och tjänsten som koordinator kan du söka via länken här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Ansvarig HR
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se