Med andra viktiga kompetenser än de rent tekniska

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Den 30 november har ledarskapsprogrammet Qraftsamling sin nästa träff. Den här gången är Tekniska verken i Linköping värd. Vi har intervjuat företagets Eva Braun och Christina Wiktorsson som båda är så kallade adepter i programmet.

Eva Brauns och Christina Wiktorssons väg in i energibranschen gick via en attraktiv arbetsgivare. Tekniska verken lockade och med det har ögonen för branschen öppnats.

eva braun christina wiktorsson

- Jag visste ingenting om energibranschen, men genom vänner kände jag till att Tekniska verken är en bra arbetsgivare med möjlighet till utveckling, säger Eva Braun.

Och varken hon eller Christina Wiktorsson har blivit besvikna på steget in i energifrågorna – tvärtom.

- Tekniska verken är en stor koncern med olika verksamheter och det ger möjligheter att få arbeta varierat, det lockade mig. Och ju mer jag jobbar i energibranschen desto mer växer min insikt i branschens komplexitet, olika verksamheter har verkligen olika förutsättningar. Det är utvecklande att jobba under dessa förutsättningar, säger hon.

Christina Wiktorsson började på Tekniska verken 2003 som controller och är i dag koncerncontroller och chef för sju medarbetare. Eva Braun kom till Tekniska verken som upphandlare 2008, i dag är hon inköpschef på en avdelning med tio medarbetare.

Tidigare i höstas påbörjade de ledarskapsprogrammet Qraftsamling. De ser programmet som en möjlighet att utveckla sitt ledarskap och få nya perspektiv på hur man kan agera i sin chefsroll för att utveckla sina medarbetare.

- Upphandlare är en bristvara på arbetsmarknaden. För att attrahera dem som finns är det viktigt att branschen och bolaget är attraktivt, men också marknadsföring av hur stimulerande det kan vara att göra affärer och jobba med inköp inom offentlig upphandling. Qraftsamling har fokus på mångfald och att som ledare även kunna uppmuntra och bidra till att skapa ett inkluderande arbetsklimat i vår koncern, det är viktiga bitar för mig som chef, säger Eva Braun.

Christina Wiktorsson fyller i:

- Här får vi möjlighet att träffa andra kvinnor som är ledare i branschen i olika positioner och på olika företag, det blir ett brett nätverk. Och i och med att vi företag i branschen sällan är direkta konkurrenter så kan vi lära av varandra. Det är nyttigt och bra.

De är så kallade adepters och har varsin mentor som ska vara bollplank och ge stöd under programmets genomförande. De tycker programmet är givande och är nyfikna på om det kunde uppnå ytterligare en dimension om även manliga ledare deltog.

De hoppas att efter Qraftsamling ska de ha fått nya perspektiv som kan bidra till utveckling för Tekniska verken. De upplever att företaget aktivt jobbar med ledarskapsfrågor och mångfald, det finns exempelvis både en mångfaldskommitté och ett mentorsprogram för utlandsfödda akademiker samt interna ledarskapsprogram.

Både Eva Braun och Christina Wiktorsson trivs med sina respektive jobb, med sin arbetsgivare och med branschen. Frågan är hur de, som båda kom från andra branscher, tror att energisektorn ska lyckas bredda kompetensbasen?

- Att vi jobbar med att bygga resurseffektiva hållbara lösningar tror jag är lockande i sig och en bra grund för att hitta nya medarbetare. Sedan händer det mycket nu i och med vår omställning, det kommer att behövas andra kompetenser än de rent tekniska. Energibranschen håller på att bli så mycket mer, det handlar om marknad, miljö, digitalisering. Det ger förutsättningar att bredda rekryteringsbasen, säger Christina Wiktorsson.

Eva Braun fyller i:

- Energibranschen är verkligen inte något gammalt tråkigt där inget händer, det är spännande att arbeta här och vi kan verkligen göra skillnad och skapa utveckling bland annat genom våra inköp och upphandlingar. Och för oss som dessutom får arbeta i en koncern som har visionen att ”Bygga världens mest resurseffektiva region” skapar utmaning.

Text och toppbild: Daniel Löfstedt
Porträttbild: Tekniska verken i Linköping

Läs också: Pressmeddelande från Tekniska verken i Linköping