Historisk expansion av yrkeshögskoleutbildning

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Utbildningsplatserna på Yrkeshögskolan blir 45 % fler de kommande fem åren. Och energiutbildningar tillhör ett av de områden som ökar mest. En första genomgång av beslutet som tillkännagavs den 26 januari visar på totalt 1 680 beviljade platser på 26 utbildningar – som kan innebära ett konkret kompetenslyft för Energiföretagen Sveriges medlemsföretag i närtid

Myndigheten för Yrkeshögskolan har tagit emot 1 208 ansökningar, och beviljar 525 utbildningar, för den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin. Besluten är en del i den historiska expansion som yrkeshögskolan nu genomgår.

Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige kommenterar:

- Tillverkning och teknik är en av de utbildningskategorier som ökar sina andelar mest – och här ingår energi. En första genomgång visar totalt 26 beviljade energiutbildningar fördelat på 21 utbildningsanordnare, och 1 680 beviljade platser från hösten 2018. Endast en handfull aktörer, som har ansökt om bland annat elkraftsutbildning, har fått avslag.

- Vi vet dock att vissa utbildningar, framför allt inom elkraft och driftteknik, har haft lågt söktryck och svårt att fylla platserna, vilket gör att beviljade platser inte ska likställas med antal studenter.  För att öka attraktiviteten kring de här utbildningarna gör vi tillsammans med våra medlemsföretag flera långsiktiga satsningar, till exempel gemensam kommunikation och samarbete kring Energi- och teknikföreläsningar, fortsätter Anna Wärmé.

I årets ansökningsomgång har det för första gången varit möjligt att söka om upp till fem utbildningsomgångar, mot tidigare två. De utbildningar som fått tre eller flera omgångar är i första hand de utbildningar som är investerings- och anläggningstunga och kan uppvisa en stor och långsiktig efterfrågan. Det är endast ett mindre antal utbildningar som fått fyra eller fem omgångar.

Myndighetens framtida inriktning är att kunna fatta längre beslut med fler omgångar för de utbildningar som kan visa på ett långsiktigt behov hos arbetslivet.

- 13 av de beviljade utbildningarna inom energi, har fått två utbildningsomgångar. 11 utbildningar har fått tre utbildningsomgångar. Någon enstaka har fått fyra utbildningsomgångar beviljade, och en aktör har fått fem. Här ser vi ett behov av att öka kontinuiteten på energiområdet, säger Anna Wärmé.

Myndigheten för Yrkeshögskolan kommenterar genom Karin Åkerman:

- Vi uppskattar ett nära samarbete med branscher, bland andra med Energiföretagen Sverige. Vi tycker oss förstå behovet av kompetensförsörjningen inom energi, som är en bransch som har stor betydelse för infrastrukturen. Verksamheten är landsomfattande och personal kan röra sig över stora områden, vilket betyder att lokal arbetsmarknad ibland måste nedprioriteras jämfört med regionens eller landets behov, säger Karin Åkerman.

Potentialen för energiutbildningar handlar ibland om fler studerande till utbildningarna, genom marknadsföring och med hjälp av preparandutbildningar, samt vägen via Yrkesvux med den utbyggnad som kommer nu. Utbildningsanordnare är alltid välkomna att kontakta myndigheten och ta reda på mer om man inte förstår avslaget samt att ett avslag kan bero på flera orsaker.

- Vi möter myndigheten inom kort, för att gå igenom årets beslut, säger Anna Wärmé. Men även för att diskutera eventuella utmaningar som kan uppstå med expansionen. Inte minst vikten av bibehållen kvalitet och kontinuitet. I mars är vi även inbjudna till en workshop där vi diskuterar omvärldsanalyser inom teknik, samhällsbyggnad, data/IT och tjänstenäringar. Dialogen går ut på att bedöma hur olika omvärldsfaktorer påverkar kompetensbehovet framöver. Analyserna är en del av beslutsunderlaget under kommande ansökningsomgång.

För att hålla dig uppdaterad om Energiföretagen Sveriges arbete med kompetensförsörjningsfrågor, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.