Två viktiga uppdateringar på värme- och kylområdet inför nya året

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Två tekniska bestämmelser har uppdaterats, som båda gäller rörledningar i fjärrvärme och fjärrkyla. Den ena används vid byggande och andra ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar. Den andra innehåller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 2017:3 vid anborrning på trycksatt rörledning.

De båda uppdateringarna gäller:

Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 ”Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleanläggningar” har uppdaterats. Den är framtagen av distributionsgruppen och gäller rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark och inomhus. Denna utgåva av D:211 gäller från januari år 2020 och ersätter tidigare utgåva från oktober 2015. Besök sida där nya D:211 kan laddas ned.

Även tekniska bestämmelsen D:217 ”Anborrning – råd och anvisningar” har uppdaterats. Den innehåller allmänna råd och anvisningar för anborrning på trycksatta ledningar. Denna nya version av D:217 gäller från oktober 2019 och ersätter tidigare version från mars 2015. Besök sida där nya D:217 kan laddas ned.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se