Skärpt tillsyn och ny symbol på elpriskollen.se

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Alla svenska elhandlare ska ha fått ett brev utskickat från Energimarknadsinspektionen om att de fr.o.m. den 1 april skärper tillsynen av inrapporteringen till Elpriskollen. I brevet informerades det även om att det från den 1 maj kommer synliggöras om en aktör har fällts i tillsyn på elpriskollen.se, med hjälp av en symbol.

För att öka tillförlitligheten i de inrapporterade uppgifterna kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) från och med den 1 april 2019 skärpa kontrollen för att säkerställa att de uppgifter som rapporterades in till elpriskollen.se är korrekta. Det innebär bland anat att de i högre grad än tidigare kommer att ta bort felaktiga avtal.

Från den 1 maj införs även en symbol på elpriskollen.se som visar om elhandlaren fällts i tillsyn. Syftet med symbolen är bland annat att ge besökaren på elpriskollen.se ytterligare ett verktyg i sitt val av elavtal. Den föreslagna symbolen är en röd triangel, som efter att ha aktiverats kommer synas på elhandlarens samtliga avtal. Symbolen kommer att ligga kvar på elpriskollen.se under tre månader efter det att ett föreläggande publicerats.

- Det är positivt att Ei skärper tillsynen av inrapporterade uppgifter från elhandelsföretagen, så att kunderna får korrekta uppgifter. Det är också viktigt att Eis inrapporteringssystem utformas så att aktörerna kan uppdatera sina data så effektivt och enkelt som möjligt, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el.

Läs brevet från Energimarknadsinspektionen i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se