HaV har skickat två föreskrifter på remiss

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu har Havs- och vattenmyndigheten reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras, samt klassificeras och normsätts. Dessa reviderade föreskrifter är nu ute på remiss med 30 augusti som sista svarsdag. Inspel till Energiföretagen Sveriges remissvar ska vara oss tillhanda 15 augusti.

HaV skriver på sin hemsida att de gjort en större strategisk översyn för att anpassa föreskrifterna (HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2017:20) till den nya lagstiftning som trädde i kraft i kraft i januari 2019, men också för att hantera tidigare uppmärksammade oklarheter. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Läs vidare hos Havs- och vattenmyndigheten.

Jan Olof Sundby ansvarar för att samordna Energiföretagens svar. Inspel ska göras till honom senast 15 augusti. Ta det av underlaget här.

Även nationella planen på remiss

I förra veckan skickades förslag på nationella planen på remiss. I detta fall ska inspel vara Energiföretagen tillhanda redan 28 maj.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se