Så påverkar negativa priser elhandelsföretagen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 10 februari uppstod för första gången negativa priser i de svenska elområdena. Energiföretagen Sverige rekommenderar nu att elhandelsföretag som fakturerar baserat på spotpriser kontrollerar att deras faktureringsmodul fungerar med minuspriser.

Alla elhandelsföretag som är egna balansansvariga, eller som får ekonomisk avräkning av den fysiska leveransen baserat på spotpriser, kommer att bli debiterade ett minuspris för kundernas förbrukning under de första fyra timmarna den 10 februari. Detta gäller all förbrukningsvolym under den tiden eftersom det var samma pris i samtliga fyra svenska elområden. Samtidigt blir det en motsvarande kostnad för att mata in produktion på nätet. För fakturering av slutkund påverkar minuspriserna alla avtal som debiteras mot timpriser. Avtal om fast pris påverkas inte.

Då det är första gången minuspriser inträffar i de svenska elområdena rekommenderar Energiföretagen att de elhandelsföretag som fakturerar timspot kontrollerar att deras faktureringsmodul fungerar med minuspriser. Det rörliga timpriset ska bli minus under dessa fyra timmar i debiteringsunderlaget, medan det volymvägda snittet av alla 696 timpriser och totalt rörligt pris hamnar på plus. Övriga avgifter och priselement per kilowattimme, som till exempel påslag, elcertifikat och ursprungsgarantier, debiteras som vanligt med ett plusvärde oavsett om dessa samredovisas med timspotpriset eller ligger på egen fakturalinje.

Avtal med rörligt pris och månadsprissättning får i sig ingen förändring i debiteringen, men det kan vara värt att se över att uträkningen av det volymvägda månadspriset hanterar minuspriserna korrekt.

 

Vet du inte alls vad negativa priser är? Här förklarar vi det.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se