Nya sakråden är igång

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Sedan årsskiftet har Energiföretagen Sverige delvis nybemannade sakråd, som löpande hjälper föreningen i både det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med våra centrala sakområden.

Till de åtta råden fick vi in ny- och omnomineringar från en stor del av medlemskretsen, och nu är arbetet igång. Något råd har redan haft sitt första möte för 2020 och andra har sina första möten under början av februari.

– Viljan att vara med i vårt rådsarbete är som alltid stort och det är så klart oerhört glädjande att se det! Dessvärre fanns det inte plats för alla i våra råd, men det finns många arbetsgrupper och andra sammanhang där man kan engagera sig, säger Gunilla Andrée, enhetschef på Stab och medlemdialog.

När bemanningen av råden var klar kunde vi se en förnyelse av rådsledamöterna på ungefär 40 % procent, med representation från alla regioner, alla verksamhetstyper och alla storlekar på företag. 

– Vi är jätteglada för att engagemanget är så stort – det är alla vi tillsammans som gör föreningen så stark. Utan engagemanget från medlemmarna är vi som förening ingenting – så vi är jätteglada att engagemanget är så stort, poängterar Gunilla.

De åtta sakråden är:

  • Eldistribution och nätmarknad, Henrik Wingfors är tf rådssekreterare.
  • Elproduktion (hette tidigare Tillförsel, produktion och råkraftmarknad), Magnus Thorstensson och Carl Berglöf är rådssekreterare.
  • Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning,  Hannes Borg är rådssekreterare.
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Neval Bilici är rådssekreterare.
  • Strategisk kommunikation, Anna Lejestrand är rådssekreterare.
  • Slutkundsmarknad el, Catherine Lillo är rådssekreterare.
  • Värme- och kylmarknader, Daniel Lundqvist och Lina Enskog Broman är rådssekreterare.
  • Värme- och kyldistribution, Leif Lagergren Nordengren är rådssekreterare.

Några av råden kan komma att byta namn efter att man justerat rådens respektive uppdragsbeskrivningar, vilket rådssekreterarna jobbar med just nu tillsammans med sina råd. Vill du veta vem som sitter i vilket råd kan du logga in och se listan i Medlemsportalen. Dessutom finns det några platser kvar i rådet för Elproduktion. Är du sugen på att vara med där? Hör av dig till Magnus Thorstensson eller Carl Berglöf för mer information.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se