Hög tid för certifiering av pannoperatörer – 1 dec ska det vara klart

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Som arbetsgivare är du skyldig att säkerställa att minst en som deltar i övervakningen av pannan är certifierad. Arbetsmiljöverkets krav på certifiering av pannoperatör träder ikraft den 1 december. Om du inte har hunnit certifiera berörd personal ännu är det bråttom!

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2017:3 kräver certifiering av pannoperatör som övervakar panna i klass A eller B. För pannor som har kategori 1 eller 2 enligt AFS 2017:3 Bilaga 2 träder detta krav i kraft 1 december 2020, då måste certifiering av berörd personal vara genomförd. Har ni inte hunnit med detta än? Då är det bråttom!

Alla som deltar i övervakning av pannan behöver inte vara certifierade, men som arbetsgivare är du skyldig att genom dina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Det kravet gäller även när pannan övervakas under jourtid. Du ska kunna visa upp den rutinen när det ackrediterade kontrollorganet du anlitar, gör driftprov av pannan. För pannor som har kategori 3 och 4, träder kravet däremot i kraft 1 december 2022.

Hög tid att boka in personal för certifiering och förberedelsekurs

Än finns det chans att hinna, men då gäller det att snabbt ta och boka in berörd personal för certifiering, och vanligtvis också en förberedelsekurs. På Swedacs hemsida hittar du de ackrediterade organen.

En del av dessa erbjuder även kurser inför certifieringen, dock finns ett stort antal utbildningsföretag som också gör det så här finns många möjligheter att hitta rätt för er. Många av er medlemmar har signalerat att det just i år finns svårigheter med att åka på kurs på grund av reserestriktioner och att berörd personal är kritisk för verksamheten. Dock erbjuds distansutbildningar i mängder och många av utbildningsföretagen erbjuder också att komma till er och hålla utbildningen på plats. Certifieringsprovet kan däremot inte genomföras på distans då det behöver ha en provövervakare, men det finns möjligheter att genomföra också detta på plats hos er. Ta kontakt med utbildningsföretag och hör er för om möjligheterna!

Möjlighet till dispens vid tillräckliga skäl

Innan sommaren kom det många frågor kring detta från er medlemmar, vi publicerade därför information om bland annat möjlighet till dispens som Arbetsmiljöverket kan ge om det finns tillräckliga skäl. Mer information om det hittar ni här.   

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se