Konsumentverket informerar om brytkostnader

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Enligt Konsumentverkets kontroll förekommer det problematik kopplat till lösenavgifter hos ett antal elhandelsföretag. Nu har myndigheten skickat ut ett informationsbrev till samtliga elhandelsföretag som uppmanas se över avtalsvillkoren gällande avgifterna.

Konsumentverket har uppmärksammat Energiföretagen Sverige på att myndigheten skickat ut ett informationsbrev till samtliga elhandelsföretag rörande lösenavgifter. I brevet klargör Konsumentverket sin inställning till reglerna för lösenavgifter och uppmanar elhandelsföretagen att se över sina avtalsvillkor i dessa delar. Bakgrunden till brevet är att myndigheten genomfört en kontroll av ett antal företags villkor för lösenavgifter och konstaterat att det förekommer en problematik kopplat till vad företag tar ut lösenavgifter för och storleken på dessa.  

Konsumentverket räknar med att elhandelsföretagen tar till sig det som står i informationsbrevet. Om myndigheten anser det befogat kan tillsynsärenden inledas mot enskilda elhandelsföretag.

Om du inte nåtts av informationsbrevet kan du läsa det här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se