Senaste nytt inom projekt Färdplan Energi, med både el och värme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Färdplan Energi samlar Energiföretagen Sveriges arbete med energibranschens två färdplaner – Färdplan uppvärmning och Färdplan el. Under hösten fortsätter arbetet med att påverka beslutsfattare att ta sig an uppmaningarna från färdplanerna. Ett stort arbete görs också med att ta fram tidslinje Färdplan Energi, som pekar ut vad som behöver göras inom energiområdet, när och av vem, för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. En annan del av projekt Färdplan Energi är kommunikationen. Läs vidare och skaffa dig koll på vad som händer.

Projektet Färdplan Energi är ingen ny färdplan. Projektet samlar arbetet med att förverkliga de två färdplanerna inom Fossilfritt Sverige som Energiföretagen står bakom, för uppvärmningsbranschen respektive elbranschen. Här på vår webbplats finns mycket information och material under samlingssidan Färdplan Energi. Bland annat hittar du presenterade tidslinjer, energibranschens färdplaner och kontaktuppgifter till dem som främst arbetar inom Färdplan Energi-projektet. Sidan kan också nås med en direktadress: www.fardplanenergi.se.

Energibranschens uppmaningar lyfts med beslutsfattare

Under hösten har uppmaningarna från de båda färdplanerna lyfts i möten med politiker och andra beslutsfattare, för att understryka hur viktigt det är att förutsättningarna finns på plats för att klimatmålen ska nås. De nyligen presenterade tidslinjerna presenteras också. Del-tidslinjerna ska bilda Tidslinje Färdplan Energi som lyfter fram helheten, hur de olika sektorerna hänger ihop och förtydligar när besluten måste tas, av vem och när, så att alla branscher som vill ersätta fossila bränslen med fossilfri energi faktiskt kan göra det. Ansvarig för att hålla ihop påverkansarbetet kring branschens uppmaningar är Hannes Borg, ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen.

Den 8 oktober överlämnades äntligen Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle till regeringen. Näringsminister Ibrahim Baylan och klimat- och miljöminister Isabella Lövin tog emot denna färdplan och åtta till. Läs mer i denna nyhet, som också har en länk till ett webbinarium den 15 oktober. Då samtalar Fossilfritt Sverige med de olika branschernas företrädare om deras färdplaner och förutsättningarna för att nå ett fossilfritt Sverige senast år 2045.

Tidslinje Färdplan Energi

På ett webbinarium den 22 september presenterades de första tidslinjerna; för bio-CCS, för borttagning av fossila utsläpp från plastavfall och tre tidslinjer för hinderröjning för energiproduktion, för vattenkraft, vindkraft o fjärr- och kraftvärme. Här kan du läsa mer om webbinariet och om tidslinjerna.

Samverkan med andra aktörer kring tidslinjerna är en förutsättning för att landa rätt, så dialog är en bärande del i detta arbete. Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram fler deltidslinjer i samverkan med medlemsföretag och andra intressenter. Bland annat kan vi se fram emot tidslinjer för industrins, respektive transportsektorns omställning, tillståndsprocesser elnät och markåtkomst, , lagring och flexibilitet och en samlad tidslinje hinderröjning för produktion. Hela Tidslinje Färdplan Energi beräknas vara klar i början av nästa år.

Digital kampanj lyfter hela energisystemet och hur det bidrar till att nå nettonollutsläpp

Vårt arbete med färdplanerna fortsätter också att kommuniceras genom en kampanj i digitala kanaler. Målgruppen är framför allt politiska beslutsfattare, nationellt och lokalt, liksom myndigheter och andra bransch- och intresseorganisationer. Vi har så här långt uppnått goda resultat med stor spridning och stort engagemang, bland annat ett ökat antal besök på sidorna under Färdplan Energi på vår webbplats.

Kampanjen går i flera kanaler, som Facebook/Instagram, LinkedIn och twitter och en del innehåll lyfts i anslutning till tidningars redaktionella innehåll på nätet och genom Google-sökannonsering. Kanske du har sett några av annonserna? Om inte, kan du se bland annat några av de korta annonsfilmer vi har tagit fram på sidan Färdplan Energi. Till exempel om fjärrvärmens och elnätens betydelse för omställningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand

Anna Regnstrand

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se