Två fjärrvärmeskrifter har uppdaterats

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen meddelar att två uppdaterade handlingar nu finns på webbplatsen. Det gäller ”D:217 Anborrning – råd och anvisningar” och ”Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar”.

De två nya skrifterna har uppdaterats av arbetsgrupper där branschrepresentanter har deltagit:

  • ”D:217” vänder sig till den som projekterar och/eller bygger distributionssystem för fjärrvärme eller fjärrkyla. Den kan också nyttjas av den som utför montering genom anborrning.
  • ”Instruktion för första kontroll” beskriver ett förenklat förfarande för första kontroll vid nybyggnation respektive revisionskontroll vid ombyggnation baserad på konstruktions- och tillverkningskontroll i egen regi. Nytt här är också ifyllningsbara blanketter "Intyg om konstruktionskontroll 6:1" och "Intyg om tillverkningskontroll 6:2".

Ladda ned publikationerna

Båda publikationerna nedan (inklusive ifyllningsbara intyg om kontroll) kan laddas ned kostnadsfritt på Energiföretagens webbplats:

D:217 Anborrning – råd och anvisningar (från 15 juni 2021) här

Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar (från 5 juli) här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se