Ett steg närmare lokal färdplan i Västmanland

Publicerat av: Julia Hörnell ·

För ett par veckor sedan bjöd Mälarenergi, tillsammans med Energy Competence Center och Energiföretagen Sverige in till ett digitalt runda bord-samtal i syfte att tillsammans med kunder och lokala beslutsfattare samtala om deras framtida energiförsörjning.

– Vi ville dra nytta av det arbete som Energiföretagen Sverige gjort, med Färdplan Energi, förmedla innehållet i färdplanen till våra kunder, näringslivet och de lokala politikerna samt visa upp utmaningen och möjligheterna för vår region, säger Ove Fredriksson ansvarig för public affairs på Mälarenergi.

På flera håll i landet görs redan liknande lokala initiativ, i Skåne finns ”Effektkommission Skåne” och i Dalarna ”Energiintelligent Dalarna”, men i Västmanland finns inget tydligt diskussionsforum för de lokala energiutmaningarna.

– Våra tolv tidslinjer beskriver på en nationell nivå vilka förutsättningar energibranschen behöver för att kunna hjälpa Sverige att nå fossilfrihet till 2045. Det här digitala runda bord-samtalet är ett bra exempel på hur man kan jobba med innehållet i Färdplan Energi på lokal basis. Det är tydligt att samverkan med olika intressenter och parter i sitt närområde blir helt nödvändigt för att möta utmaningar och möjligheter med klimatomställningen, säger Martin Olin projektledare för Färdplan Energi.

Mälarenergi och Energiföretagen Sverige tog gemensamt fram ett upplägg där man under en förmiddag dels presenterade några av tidslinjerna och den utveckling Mälarenergi ser av södra Västmanland, men framför allt gavs utrymme för samtal. De drygt 30 deltagarna delades in i grupper, som faciliterades av några medarbetare från Mälarenergi. Bland deltagarna fanns representanter från lokala bostadsbolag, stora industriaktörer och lokalpolitiker.

– Det handlar ju om våra gemensamma förutsättningar och behov idag och i framtiden, och vi som energibolag kan inte agera i egen sak. Våra kunders perspektiv är jätteviktiga för oss, precis som förståelse från beslutsfattarnas håll, säger Katarina Åkerman, strategichef på Mälarenergi.

Det blev två intensiva och intressanta timmar, med ett lyckat utfall. Alla inspel från de deltagande sammanställs och tas med i Mälarenergis fortsatta strategiska arbete, och fler runda-bordssamtal planeras. För Västmanlands del fortsätter också samtalet om den regionala energiförsörjningen bland annat på konferensen HUB2021 i november.

Vill du också dra nytta av Färdplan energi på din hemmaplan? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se