Färdplan Energi – och sen då?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under 2020 genomförde Energiföretagen projektet Färdplan Energi. Den 27 januari överlämnades våra slutsatser till regeringen, men arbetet är långt ifrån avslutat. Under våren deltar projektledare Martin Olin i råd och regionala styrgrupper, liksom externa arrangemang, för att diskutera tidslinjerna som tagits fram och hur förslagen kan vidareutvecklas.

Under förra året gjordes en stor insats inom Energiföretagens projekt Färdplan Energi. Då arbetade vi vidare med de åtgärdsförslag som tidigare tagits fram inom Färdplan Erespektive Färdplan Värme i ett antal tidslinjer, som alla leder fram till år 2045 och målet om ett fossilfritt Sverige. Samhällsomställningen kommer till stor del att ske genom en utökad elektrifiering och tidslinjerna beskriver vilka förutsättningar energibranschen behöver för att kunna bidra med maximal kraft. Vi beskriver vem som behöver göra vad, och när, för att vi ska nå i mål. Målgruppen är framförallt politiker och andra beslutsfattare.  

Den 27 januari så överlämnades denna ”handbok för klimatomställning” till regeringen, med förhoppningen att många – om inte de flesta – av förslagen i tidslinjerna ska genomföras. Men vårt arbete är inte slut med detta. Martin Olin, projektledare, berättar: 

- Om förra året handlade om att sammanställa information, analysera och formulera politiska åtgärdsförslag, så handlar 2021 om att missionera kring slutsatserna och hur vi vidareutvecklar förslagen som inspel i pågående politiska arbeten, som till exempel regeringens elektrifieringsstrategi.  

Martin Olin fortsätter: 

- I vår deltar jag i våra olika råd och regionala styrgrupper för att prata Färdplansarbete och få medlemmarnas inspel. Jag deltar också i Fossilfritt Sveriges fortsatta arbete. Dessutom gästar jag och kollegorna många externa arrangemang för att berätta om våra slutsatser på olika områden, så som Elbilslandet Syd där vi pratar transporter, eller ett rundabordssamtal med Global utmaning. Det finns verkligen ett jättestort intresse, vilket är väldigt kul! 

Inom ramen för Färdplan Energi genomfördes också en digital annonskampanj, huvudsakligen på Facebook, Twitter och LinkedIn, men också genom bannerannonsering på redaktionell plats i media. Kampanjen har främst riktat sig mot målgruppen politiska beslutsfattare, men också till bostadsrättsföreningar med specifika fjärrvärmebudskap. 

Kampanjen avslutas under mars månad, med två nya filmer. Den ena är en animerad film om tidslinjernaDen andra är en film om fjärr- och kraftvärme och cirkulär energi. 

- Den digitala kampanjen var ju lite av ett nytt grepp för Energiföretagen och den har fallit väl ut. Siffror visar att filmerna och annonserna visats och att många klickat sig vidare för att läsa mer på vår hemsida. Förhoppningsvis kan vi testa något liknande igen framöver.  

Allt material som tagits fram inom Färdplan Energi finns på www.energiforetagen.se/fardplanenergi Här kan du se de senaste filmerna och läsa om alla tidslinjer.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se