Nya föreskrifter från Ei om mätning av el

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har publicerat nya föreskrifter om mätning av el. De huvudsakliga förändringarna rör övergången från 60 minuters avräkning till 15 minuters avräkning. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2023.

Ei har publicerat nya mätföreskrifter. De huvudsakliga förändringarna jämfört med tidigare mätföreskrifter rör övergången från 60 minuters avräkning till 15 minuters avräkning. Mätföreskrifterna har också kompletterats med funktionskrav för mätsystem och mätutrustning, vilket tidigare reglerats i en separat föreskrift.

Under framtagandet av de nya mätföreskrifterna fanns tankar på att klargöra vilken möjlighet som kunder har att påverka avräknings- och mätmetod. Ei har emellertid valt att inte skriva in något sådant i föreskriften. Enligt den konsekvensutredning som hör till föreskriften avser Ei istället att pröva elanvändares möjlighet att påverka mätmetod och avräkningsmetod.

Ta del av den nya föreskriften samt läs Eis sammanfattning av viktiga förändringar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se