Certifierade fjärrvärmerör och fjärrvärmeventiler

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Fjärrvärmerör och komponenter kan EHP-certifieras vilket visar att produkten uppfyller ställda krav

Rakrör och rördelar för enkelrör, Twin-rör samt Flexrör kan EHP-certifieras. En förteckning över EH&P-certifierade fjärrvärmerör och komponenter finns på EuroHeat&Powers hemsida.

Den svenska P-märkningen för fjärrvärmerör och rördelar har upphört och ersatts med EHP-certifiering. Dock kan det finnas P-märkningscertifikat vars giltighetstid inte ännu gått ut. En förteckning över P-märkta fjärrvärmerör och komponenter finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts hemsida.

I upphandlingssammanhang är EHP-certiferade fjärrvärmerör och rördelar likvärdiga med P-märkta dito. Sedan 2009 har nämligen P-märkningsbestämmelserna varit identiska med EHP:s certifieringsbestämmelser.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se