Elsäkerheten stärks med anvisningar på arabiska

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Inom ramen för projektet Välutbildade nyanlända har Energiföretagen Sverige låtit översätta EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete till arabiska. Publikationerna finns nu till försäljning och ska användas som ett komplement till de svenska förlagorna, vilka alltid har företräde. Att arbetsspråket är svenska råder det inga som helst tvivel om. Syftet med översättningarna är att minska eventuella säkerhetsrisker som kan uppstå genom språkliga missförstånd.

EBR ESA Elsäkerhetsanvisningar är nödvändiga för arbete som utförs på alla typer av elektriska anläggningar och EBR ESA-utbildning erbjuds kontinuerligt på olika orter. Energiföretagen Sverige har under året medverkat i en utbildnings- och praktiksatsning för nyanlända elkraftsingenjörer eftersom det råder stor brist på ingenjörskompetens hos många av företagen. EBR ESA-kurserna har varit en del av utbildningen. Eftersom en stor del av de människor som anlänt till Sverige på senare år har arabiska som modersmål motiverade det ett översättningsarbete av detta slag.

Kursen för de nyanlända ingenjörerna genomfördes på svenska, provet likaså, men deltagarna erbjöds kompendierna på både svenska och arabiska, vilket blev en succé; 90 procent av de svarande i utvärderingarna menade att det har varit mycket värdefullt att kunna läsa publikationerna på sitt modersmål och att det hjälpt dem att förstå innehållet bättre. Samtidigt svarade majoriteten att de ändå använde sig av den svenska förlagan i störst utsträckning. Ett resultat som ligger helt i linje med syftet med projektet – att erbjuda ett hjälpmedel som underlättar inträdet i energibranschen samtidigt som man är tydlig med att svenskan är överordnad.

De statliga främjandemedel som ligger till grund för projektet Välutbildade nyanlända har finansierat översättningsarbetet; ett gediget arbete som mestadels utförts av elingenjören Basel Taleb som under sin tid på Kraftringen även tog fram Parlören. Denna ordlista med energitermer på svenska, engelska och arabiska är även den ett uppskattat hjälpmedel som numera finns tillgängligt kostnadsfritt och digitalt.
Här hittar du Parlören.

  – Det är oerhört viktigt att ta fasta på vilka potentiella hinder våra medlemsföretag ser när det handlar om att tillvarata nyanländ kompetens, och språket är något som ofta uppmärksammas, inte minst utifrån säkerhetsaspekterna. Att elsäkerhetsanvisningarna numera finns översatta även till arabiska har ett stort värde.  Inte minst visar vi att vår bransch välkomnar alla, oavsett var de kommer ifrån. Det är en viktig del i vårt arbete med innovativ kompetensförsörjning, säger Elin Fellers, Energiföretagen Sveriges projektledare för Välutbildade Nyanlända.

EBR ESA-paket arabiska hittar du i vår webbshop.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se