Viktigt inför byte av Sveriges elmätare – två nya skrifter från EBR

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Två nya EBR-rapporter har tagits fram inom en satsning från Energiföretagen Sverige, att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen. De nya broschyrerna beskriver kunskapskrav och metoder i samband med det byte av elmätare som snart ska påbörjas i Sverige.

Landets 5,4 miljoner elmätare i alla hushåll ska bytas ut till den 1 januari år 2025. Kunderna ska kunna påverka sin elfaktura genom tätare avläsningar, ända ned till var 15:e minut. Detta ursprungliga EU-krav ska också gagna egen elproduktion hemma och att kunna nyttja energitjänster enklare, samtidigt som elnäten utnyttjas effektivare.

Elnätsföretagens ansvar – nya krav

Inför mätarbytena har EBR tagit fram två rapporter för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Elnätsföretagen är innehavare av elmätarna och har därmed det övergripande ansvaret för att den som utför mätarbytet är lämpad för detta.

Arbetsgivaren ska kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten har rätt kunskap innan arbetet genomförs. För att möta de nya krav som ställs har EBR därför tagit fram en branschrekommendation: ”KRAV 08:19, Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A”.

EBR har också tagit fram en metodanvisning: ”Metoder vid byte av elmätare av kategori 1”, som beskriver vad som är viktigt för att göra ett elmätarbyte på ett säkert och kvalitetsriktigt sätt. Här finns till exempel riskhantering, avvägningar vid metodval och beskrivning av utrustning som används vid mätarbyten.

Läs, ladda ner och beställ:

- ”KRAV 08:19, Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A”.

- Metoder vid byte av elmätare av kategori 1

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se