Tips för effektivare anslutningsprocesser av laddstationer till elnätet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Nu finns det goda råd framtagna för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer så att den blir så snabb och effektiv som möjligt. En hjälp för både laddoperatörerna och för elnätsföretagen som ska sköta anslutningen.

Energiföretagen Sverige har, med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från laddoperatörer och elnätsföretag, kartlagt hur man ska kunna effektivisera processerna kring anslutning av laddstationer till elnätet. Tillsammans har man undersökt vad respektive aktör kan göra för att skapa förutsättningar för en så snabb och effektiv anslutningsprocess som möjligt. Fokus har varit på de administrativa delarna av processen (de nätförstärkningar som i vissa fall behövs har inte varit del av detta arbete).

Resultatet har sammanställts i två dokument, ett för elnätsföretagen och ett för laddoperatörerna, med tips på vad respektive aktör kan göra för att underlätta anslutningsprocesser.

Läs mer och ladda ner tipsen här.

Här finns tipsen att ladda ner direkt:

Tips för effektivare anslutningsprocesser – för elnätsföretag.

Tips för effektivare anslutningsprocesser – för laddoperatörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se