Information till kunder om 15-minuters avräkning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Under första kvartalet år 2025 går elmarknaden över från att vara timbaserad till att vara kvartsbaserad. All handel med el ska då ske var 15:e minut i stället för varje timme. Energiföretagen Sverige har satt ihop ett kort manus för information från energiföretag till kunder.

När elmarknaden öppnar för avräkning av el var 15:e minut öppnas möjligheter för kunderna. Det handlar till exempel om att:

  • bättre anpassa egen elproduktion och elanvändning efter rådande elpriser baserade på ökad precision i mätningar.
  • ökad styrning av utrustning i hemmet till exempel för uppvärmning, ventilation och laddning av elfordon.
  • nyttja nya former av avtal från elhandelsföretagen som kan gagna ökad flexibilitet hos kunderna.

Skrift framtagen av Energiföretagen

Inom den konkurrensutsatta elhandeln finns stora möjligheter på en kvartsbaserad elmarknad för företag att hitta nya samarbetsformer med kunderna. Kanske blir situationen mer lik butikernas extrapriser för kunden? Eller så gagnas trogna kunder med ett beteende som till exempel minskar systemkostnader för företag genom nya former av avtal.

Detta får den snara framtiden utvisa. Energiföretagen har satt ihop en mycket kort skrift i wordformat om 15-minuters avräkning med fokus på kundernas möjligheter. Det är fritt fram att använda materialet av företag som vill informera sina kunder.

Här finns en wordfil med kundinformation för nedladdning.

Läs om kvartsavräkning under aktuella sakfrågor hos Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se