Miljöministrarna diskuterade Energiföretagens prioriterade EU-frågor

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Mandatperioden på EU-nivå är nu slut och ett nytt Europaparlamentet och EU-kommission ska ta plats under sensommaren och hösten. I veckan träffades EU:s miljöministrar för ett sista rådsmöte innan sommaren där de bland annat diskuterade EU:s kommande klimatmål för 2040. 

I måndags, den 17 juni, träffades EU:s miljöministrar i Luxemburg för ett sista rådsmöte innan sommaren. Ministrarna antog lagstiftning på flera områden, och diskuterade EU:s kommande klimatmål för 2040. EU:s klimatlag gör det bindande för kommissionen att presentera ett klimatmål för 2040, och utifrån en konsekvensanalys rekommenderas ett mål om 90 procents nettominskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990. 

Kraftig utsläppsminskning anses nödvändig – men Sverige lämnade inget besked

Klimatkommissionär Wopke Hoekstra underströk under mötet att en utsläppsminskning på minst 90 procent är både nödvändigt och praktiskt genomförbart. Målet ska enligt kommissionen delvis nås genom CCS och CCU på 280 miljoner ton koldioxid per år från och med 2040. Energiföretagen Sverige och våra medlemsföretag har under lång tid träffat kommissionen för att diskutera negativa utsläpp och prissättning av koldioxid. Här kan du läsa om Energiföretagens arbete.  

Flera ministrar meddelade att de stödjer kommissionens förslag om en minskning på 90 procent, däribland Finland, Danmark och Nederländerna. Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari sade däremot i sitt anförande att Sverige ännu inte har landat i en procentsats. I början av 2025 avser kommissionen presentera ett lagförslag om utsläppsmålet Energiföretagen stödjer kommissionens rekommendation om ett ambitiöst mål för 2040. Här kan du läsa mer och ta del av positionen. Ett framåtlutat 2040-mål är en av Energiföretagens prioriteringar inför den nya mandatperioden på EU-nivå, och kansliet kommer fortsätta arbeta med frågan efter sommaren då nya kommissionärer ska utses.   

Förordning om återställande av natur stal showen 

Någonting som dock stal showen från diskussionerna om klimatmålet var att miljöministrarna formellt antog förordningen om återställande av natur, som är den första i sitt slag. Lagen syftar till att införa åtgärder för att återställa minst 20 % av EU:s land- och havsområden senast 2030 och alla ekosystem som behöver återställas senast 2050.  

Lagen förhandlades klart under hösten 2023 och antogs formellt av Europaparlamentet i februari i år. Sedan dess har allt stannat av då EU:s medlemsländer inte kunnat enats om de verkligen vill ha lagen eller inte. Vid måndagens möte röstade bland annat Sverige och Finland emot, men då Österrike ändrade sig och röstade för blev lagen till slut formellt antagen och träder i kraft under sommaren. Energiföretagen har under lagstiftningsprocessen haft invändningar mot lagens utformning, och kommer nu fortsätta analysera det slutliga resultatet. Här kan du läsa om turerna i Bryssel samt Energiföretagens detaljerade kommentarer på lagen.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se