Kundens elkostnader – så ser de ut i ord och bild

Publicerat av: Kalle Lindholm

Energiföretagen Sverige har uppdaterat informationen om hur kundens elkostnader ser ut. De presenteras i två broschyrer i olika detaljeringsgrad. Här framgår hur kostnadernas fördelning ser ut och mer i detalj vad som påverkar marknadspriset på el.

Informationen om kundernas elkostnader finns i två utformningar – en enklare kundbroschyr och en fördjupad broschyr som mer går in i detalj om elprisets uppbyggnad. I ord och bild förklaras hur kostnaderna består av tre delar, med procentuell fördelning för en kund med 20 000 kWh per år och rörligt pris:

  • Kostnaden till elhandelsföretaget - 30 procent
  • Kostnaden till elnätsföretaget - 25 procent
  • Kostnaden till samhället (skatter och avgifter) - 45 procent

Elkostnadens tre delar i detalj

Den mer detaljerade broschyren förklarar hur marknadsprissättningen på den nordiska elbörsen fungerar. Många faktorer ligger bakom elpriset där efterfrågan på el (kopplad till konjunktur och kyla) och vattentillgången i det nordiska systemet är viktiga. Här påverkar också konkurrensen mellan elhandelsföretagen på elmarknaden kostnaderna, eftersom företagen erbjuder olika typer av elavtal.

Elnätskostnaden beror på var i landet kunderna bor. Elnätsverksamheten bedrivs som monopol och kunderna kan därmed inte välja elnätsföretag. Avgifternas skälighet kontrolleras av Energimarknadsinspektionen, Ei.

Skatter och avgifter består främsta av energiskatt på el som för de flesta kunder år 2017 är 29,5 öre per kWh. Denna skatt har tredubblats sedan avregleringen år 1996. En stor del av kundens elkostnader är också moms, som för el är 25 procent och läggs på elhandelskostnaden plus elnätskostnaden plus energiskatten och kostnaden för elcertifikat.

Material för webbplats och utskrift av broschyr

Broschyr om kundens elkostnader – kundvariant (pdf)

(Skrivs ut dubbelsidig som liggande A4 i färg med instruktion ”vänd längs kortsidan” och viks till A5)

Broschyr om kundens elkostnader – detaljerad variant (pdf)

(Skrivs ut dubbelsidig som liggande A3 i färg med instruktion ”vänd längs kortsidan” och viks till A4)

Bild över spotprisets utveckling från år 1996–2017 (pptx)

(visar hur prispåverkande händelser ligger bakom toppar och bottnar i elpriset)

Arv från kundoffensiven

Kostnadsbroschyrerna kom som en följd av den stora kundoffensiv som genomfördes år 2004 av dåvarande Svensk Energi (en av Energiföretagens föregångare) och många elföretag i samarbete. Då togs flera broschyrer fram som elföretagen kunde använda i sina kundrelationer.