Qraftsamling styr energibolagen mot bättre jämställdhet

- Se till att energibranschen tar sitt ansvar när det gäller strategiskt jämställdhetsarbete och gärna blir ledande, sa Pernilla Winnhed under uppstarten av Qraftsamling 2016. Den första omgången är snart genomförd och programmet inleder en andra omgång under hösten 2017. Då med Tekniska verken i Linköping, Skellefteå Kraft och Svenska kraftnät som draglok.

Energiföretagen Sverige fortsätter driva på arbetet för en mer jämställd bransch, och välkomnar nu företagen i branschen att anmäla sitt deltagande i programmet. Att efter en framgångsrik första omgång fortsätta med nya deltagare var självklart.

- Förändringsarbete tar alltid tid, och Qraftsamling är ett kraftfullt verktyg att skapa rörelse mot en mer jämställd bransch. Vi upplever att Qraftsamling har inneburit lagom med press på de deltagande företagen att ta tag i frågan och för de många fantastiska deltagare har programmet varit ett viktigt steg i deras individuella utveckling, säger projektledare Lisa Hjelm på Energiföretagen.

Qraftsamling drivs med syfte att:

  • Ge de deltagande företag ett verktyg att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer i branschen
  • För att synliggöra fler av de kompetenta kvinnor som vill fortsätta utvecklas som ledare i branschen
  • Öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Tekniska verken i Linköping, Skellefteå Kraft och Svenska kraftnät är med som värdföretag och ser fram emot under varsin träff ta emot deltagarna i Qraftsamling.

- Att medvetet och aktivt arbete med jämställdhet som en del av mångfaldsarbetet är viktigt för oss, därför att olikheter och samspelet mellan oss individer gör Tekniska verken till ett drivande, trovärdigt och framgångsrikt företag. Genom att vi är olika, bär på olika erfarenheter och har olika perspektiv kompletterar vi varandra och bidrar tillsammans till visionen att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Anders Jonsson vd för Tekniska verken i Linköping AB.

Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft och Claes Vallin, HR-direktör på Svenska kraftnät ser liknande fördelar för sina respektive verksamheter.

- Vi på Skellefteå Kraft ser att vi ökar vår förmåga att attrahera  och behålla alla kompetenser i företaget genom att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågan. Det ökar vår konkurrenskraft och skapar framtida affärsnytta för oss, säger Catarina. Claes Vallin fyller i:

- Svenska kraftnät medverkar i Qraftsamling som en del i vår strategi kring komptensförsörjning – där vi vill nyttja hela kompetensbredden när vi rekryterar. Såväl kompetenta kvinnor som män, säger Claes.

För att kunna genomföra en ny omgång av Qraftsamling förutsätter det att 25 medlemsföretag anmäler sitt deltagande. Varje företag anmäler ett jämställdhetsmål och en kvinnlig kandidat till programmet, i ett senare skede även mentorer. Ett år med ett flertal aktiviteter väntar de företag som tar chansen och är en del av detta genensamma arbete. All information som ditt företag behöver för att kunna anmäla sig finns här. Välkommen med anmälan senast 19 maj.