Allt du behöver veta om fjärrvärme och fjärrkyla

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

I Energiföretagen Sveriges statistikutbud finns den samlade faktabasen för fjärrvärme och fjärrkyla. Statistiken samlas in från medlemsföretagen, är kvalitetssäkrad och innehåller bland annat fakta om leveranser, fjärrvärmepriser och fjärrvärmens miljövärden. Visste du till exempel att mer än hälften av fjärrvärmeproduktionen kommer från återvunnen energi? Och att 36 företag levererade fjärrkyla år 2016?

I den samlade statistiken för fjärrvärme och fjärrkyla finns årliga statistikrapporter och tidsserier för bland annat leveranser, tillförsel och fjärrvärmepriser.

Fjärrvärmepriser

Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus. Fjärrvärmepriserna varierar mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen. Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre.
Här finns den samlade prisstatistiken (uppdateras med priser för 2018 under hösten).

Tillförd energi

Största delen av energin som tillförs värmeproduktionen är antingen förnybar eller återvunnen. Detta har gjort att branschens koldioxidutsläpp har minskat stort, enligt Naturvårdsverket så mycket att det är den främsta förklaringen till att Sverige nått klimatmålen. Koldioxidskatten ses som den främsta förklaringen till att branschen har genomfört åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen men även andra styrmedel och kundernas förväntningar har drivit på utvecklingen.

I Energiföretagens statistik över tillförd energi till fjärrvärme och kraftvärme hittar du bland annat tidsserier för år 2004–2017, över tillförd energi till värmeproduktion för svensk fjärrvärme och tillfört bränsle till elproduktion för svensk fjärrvärme, i GWh.
Här hittar du statistiken över tillförd energi.

Fjärrvärmens miljövärden

Energiföretagen samlar in och redovisar lokala miljövärden. Miljövärdena beräknas för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, för enskilda, lokala fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.
Ta del av fjärrvärmens miljövärden.

Fjärrkyla

Statistiken för fjärrkyla begränsar sig till leveranser och nätlängd. Eftersom fjärrkyla främst levereras till näringsidkare finns ingen prisstatistik. Den årliga fjärrkylestatistiken visar att fjärrkylan växer, sakta men säkert. År 2016 levererade 36 företag fjärrkyla.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se