Elnätsföretagens kollektiva kamp mot elavbrotten efter stormen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Stormen Alfrida kastade sig in över landet i början av årets första vecka och lämnade efter sig stor ödeläggelse, främst centrerad kring Upplandskusten. Energiföretagen Sverige har tidigare rapporterat om att personal från svenska elnätsföretag hjälper Åland med att återuppbygga deras elnät efter stormen. Sedan några dagar tillbaka får även Vattenfall extra resurser tack vare samarbetet Elsamverkan.

Vid stormen Alfridas frammarsch och efterverkningar klarade sig alla Sveriges elnätsföretag till en början med sina egna resurser i arbetet med att åtgärda de elavbrott som stormen orsakat. Men när de kraftiga vindarna lagt sig och Vattenfalls entreprenad lyckats få en helhetsbild av störningarna förstod de att reparationsarbetet skulle bli en långdragen historia som det skulle vara svårt att klara av på egen hand.

Vid Upplands kustområden är ödeläggelsen efter Alfrida som allra störst. Då Vattenfall har flest kunder i området är de det energiföretag som drabbats hårdast av stormen. Tack vare samarbetet Elsamverkan har många elnätsföretag landet över skickat linjemontörer och arbetsledare för att hjälpa Vattenfall med att reparera, laga och, på vissa håll, bygga nya elnät.

– Vi behöver främst hjälp med att återställa elnätet i Roslagen. Elsamverkan är ett väldigt bra verktyg för att nå ut till alla anslutna elnätsföretag och avropa resurser från dem i sådana här situationer, säger Ulf Larsson, utredare på Vattenfall och ordförande för Elsamverkansledningen i öst.

Åtta energiföretag från främst mellersta och norra Sverige, som inte har drabbats särskilt hårt av stormen, har sammanlagt skickat 24 av sina medarbetare för att hjälpa Vattenfall. Personalen, främst linjemontörer, hjälper till vid kustområdena som sträcker sig från Stockholms skärgård och upp mot Gävle. Där är skadorna som allra störst. Om behovet skulle öka inom de närmaste dagarna har fler energiföretag ställt sig på väntelistan med ytterligare elva medarbetare som är redo att rycka in.

– Jag har bara hört positiva ord om de resurser vi nu får hjälp med via Elsamverkan. Det är dock en konst att hantera så här många resurser och därmed otroligt viktigt att vi är noga med att allt arbete sköts på ett säkert sätt, avslutar Ulf Larsson.  

Du kan hålla dig uppdaterad om de pågående elavbrotten i Sverige på nätbolagens respektive hemsidor.

Mer information

Läs även nyheten Svenska elnätsföretag hjälper Åland efter stormen Alfrida.

Läs mer om hur elsamverkan fungerar och vad som gäller vid elavbrott

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se