Glädjande utveckling - negativa utsläpp inom räckhåll!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu är Sverige ytterligare ett steg närmare att energibranschen kan leverera negativa utsläpp i stor skala redan 2025. Det konstaterar Energiföretagen i sitt remissvarEnergimyndighetens förslag till utformning av ett stödsystem för negativa utsläpp. Det är en glädjande utveckling och visar att Sverige är ett föregångsland i klimatarbetet.

- Det är glädjande att regeringen fattar nödvändiga beslut för att Sverige ska kunna bli ett föregångsland inom negativa utsläpp. För att snabba på klimatomställningen och elektrifieringen måste regeringen nu också snabba på beslut inom ett antal andra områden – bland annat all den lagstiftning som styr tillståndsprocesserna för elnät och elproduktion, säger Per Holm ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen.

Negativa utsläpp betyder att koldioxid tas bort från atmosfären och lagras permanent. Energibranschen har goda möjligheter att bidra med negativa utsläpp genom att fånga in koldioxid från biobränsle och lagra dem, så kallad bio-CCS (Carbon Capture and Storage).

Branschen har tagit fram en strategi som ett 15-tal företag och organisationer står bakom. Enligt strategin åtar sig fjärrvärmebranschen bland annat att till 2045 fånga in och lagra 10 miljoner ton biogen koldioxid, med delmål på 3 - 4 miljoner ton till 2035. För att vi ska kunna nå dit konstaterar Energiföretagen i sitt remissvar att ett par frågor fortfarande behöver lösas för att vi ska kunna nå målet. Bland annat:

  • Det är av största vikt att de som tar del av stödet äger de negativa utsläppen och att statens bidrag är just ett bidrag, inte ett köp. Det betyder att ägandeskapet av minusutsläpp som har erhållit statligt stöd tillfaller stödberättigat företag. Det är väsentligt för att främja en frivillig marknad som kan minska statens kostnad och gynna klimatarbetet.
  • Att de nyligen antagna statsstödsreglerna skyndsamt utreds i relation i föreslaget stöd.
  • Att staten skyndsamt röjer kvarvarande hinder för bio-CCS, inte minst juridiska. Exempelvis behöver Sverige inge en avsiktsförklaring om provisorisk tillämpning av ändringen av artikel 6 i Londonprotokollet.

- Nu är det viktigt att regeringen håller i den höga takten i arbetet så att Sverige blir det föregångsland som vi vill vara avslutar Per Holm.

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS - Regeringen.se

Länk till Energiföretagens remissvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se