Regeringen presenterar elpriskompensation - även för mars

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Finansminister Mikael Damberg höll idag, 14 mars, en pressträff för att presentera åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Bland åtgärderna finns en förlängning av den tidigare presenterade och beslutade elpriskompensationen. Energiföretagen inleder nu en dialog med medlemsföretagen för hantering av den nya kompensationen.

De åtgärder regeringen presenterade avseende elpriskompensationen, inkluderar:

  • Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest.
  • Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning.
  • Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

Läs regeringens pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina.

Se regeringens presskonferens.

Presentationsbilder från regeringens presskonferens.

Dialog inleds nu med elnätsföretagen om det nya förslaget

Sveriges elnätsföretag har sedan tidigare accepterat att administrera utbetalningen av den av riksdagen beslutade elpriskompensationen som gäller för december 2021-februari 2022. Energiföretagen Sverige kommer nu tillsammans med sina medlemsföretag och i dialog med regeringen att gå igenom och analysera det nya förslaget som ska gälla för mars månad.

Ta del av Energiföretagens tidigare kommunikation i frågan om regeringens elpriskompensation:

Remissvar på utkast till förordning om elpriskompensation (16 februari 2022)

Regeringen tydliggjorde elpriskompensation vid dagens pressträff (21 jan 2022)

Besked från regeringen om kompensation för höga elpriser (12 jan 2022)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se