Rubrik och ingress till innehållet på sidan

För dig som är fjärrvärmekund

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Omkring 4 miljoner svenskar får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Många vet inte ens om det eftersom de bor i en flerfamiljsfastighet, där någon annan tar hand om värmevalet. Fjärrvärme är en bekväm och resurseffektiv uppvärmningsform och eftersom den så gott som alltid fungerar är det få som behöver tänka på den. Här har vi samlat information för dig som fjärrvärmekund.

Fjärrvärme är ett av flera val på värmemarknaden, där den konkurrerar med andra alternativa uppvärmningsformer.  

Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Förhoppningen är att detta ska bidra till fördjupade kundrelationer och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Kan jag få fjärrvärme?

Alla kan inte få fjärrvärme. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten.

Tryggt för kunden Reko Fjärrvärme

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna. Det startade som en certifiering men vartefter lagstiftning och Prisdialogen har utvecklats har även Reko fjärrvärme gjort det. Det är numera namnet på fjärrvärmebranschens riktlinjer för kundrelationer.

Reko fjärrvärme sätter kunden i fokus

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Thomas Forsberg

Thomas Forsberg

Ansvarig marknad värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: thomas.forsberg@energiforetagen.se