Anläggningsdatabas

Publicerat av: Nicole Burstein ·

Den tidigare ”panndatabasen” som gamla Svensk Fjärrvärme samlade in data till och sammanställde 2007 har många år på nacken och är nu inaktuell. Vi behöver därför ta nya tag och samla in data från er medlemmar för att få det underlag vi så väl behöver.

Datan vi samlar in kommer enbart presenteras i aggregerad och anonymiserad form och ingen data kommer delas externt för en enskild namngiven anläggning eller företag.

Vi har kontaktat er via mejl där ni fått ett antal enkäter bifogade. Enkäterna är ifyllda med den information ni lämnat senast, år 2007. Mycket har så klart hänt på 13 år så behöver ni fler enkäter för att fylla i andra delar av anläggningen hittar ni dem, samt andra viktiga filer här.

Följebrev anläggningsregister

Instruktion för mallar till anläggningsregister

Pann_mall

Rökgas_mall

Spillvärme_mall

Värmelager_mall

Värmepump_mall

 

Skicka era frågor och ifyllda enkäter till panndata@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se